Sponsoren
Activiteiten
  • 4 maart: Groeëten Optóch
  • 5 maart: Boerebroelof
  • 18 mei: Gold! Muzikaal prónkstök (Domani)
Leden Login
Aanwinst

Sommigen hebben het musiceren met de paplepel ingegoten gekregen. Weer anderen weten alles uit hun instrument te halen, zonder ooit een A- en B-diploma te hebben verkregen. In beide gevallen kunt u een waardevolle aanwinst zijn voor ons muziekkorps! De enige eis die we stellen, is dat u noten moet kunnen lezen.

Kom eens kijken en luisteren op de wekelijkse repetitie, dan ontdek je hoe veelzijdig het repertoire van de Fanfare is. Voor verdere inlichtingen staan we graag tot uw beschikking: info@fanfarevenlo.nl